Obchodné podmienky

Patrik Križanovič - NAPA

Fakturačná adresa:

Spojná 1

900 42 Dunajská Lužná,

 

IČO: 48303224
DIČ: 1084386270

  

 

Email:

pruzinky@gmail.com

 

Číslo účtu:  IBAN: SK8983300000002801160126 BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

Pred prvým nákupom v našom internetovom obchode www.pruzinky.sk si prosím pozorne prečítajte nasledovné Obchodné podmienky.

 

Všeobecné ustanovenia 

Nákup v internetovom obchode Pruzinky.sk môžu uskutočnovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami. V internetovom obchode www.pruzinky.sk môžete nakupovať len po zaregistrovaní sa, vďaka čomu:
- môžete sledovať informácie o stave vybavovania Vašich objednávok
- prehľad všetkého doteraz zakúpeného tovaru
- pravidelné informácie o novinkách a akciách

Zaslaním objednávky tovaru súhlasíte s týmito Obchodnými podmienkami a zaväzujete sa svoju objednávku riadne prebrať a zaplatiť.

 

Objednávanie tovaru 

Tovar si môžete objednať korektným vyplnením objednávky v internetovom obchode, e-mailom na adrese pruzinky@gmail.com alebo telefonicky. Po odoslaní objednávky dostanete potvrdenie o prijatí objednávky. Pracovníci pruzinky.sk Vás môžu dodatočne kontaktovať telefonicky, či e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií. Odoslaním objednávky potvrdzujete pravdivosť a správnosť údajov. Ďalšie informácie a návod, ako nakupovať na internete, nájdete v sekcii NÁPOVEDA / AKO NAKUPOVAŤ. 

Cena tovaru 

Pre zákazníka vždy platí cena aktuálna pri záväznom objednávaní a nemení sa pri zvýšení ani znížení ceny tovaru v budúcnosti. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane 20% DPH. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch tovaru alebo do vypredania zásob.

 

Spôsoby platby za tovar 

Za tovar môžete u nás v súčasnosti  zaplatiť Dobierkou, vkladom, prevodom na účet, kartou.

Dobierka:

Vaša objednávka je zaslaná poštou (prípadne kuriérom) na zadanú adresu a platíte až pri jej prevzatí. Nezabudnite, že sa potvrdením objednávky zaväzujete, že si objednaný tovar prevezmete v odbernej lehote.

Platba prevodom na účet:

Platba je realizovaná na náš účet a objednávka je odoslaná až po pripísaní platby na účet.

Platba kartou:

Platba je realizovaná cez Platobnú bránu GoPay, kde je väčšinou platba pripísaná okamžite a objednávka môže byť hneď expedovaná. 

Spôsoby odoslania tovaru 

Tovar posielame Slovenskou poštou formou listu / balíka alebo listovej / balíkovej dobierky. O odoslaní zásielky budete vždy informovaný prostredníctvom e-mailovej správy, ktorá obsahuje aj podacie číslo zásielky.

Slovenskou poštou:

Dodanie Slovenskou poštou trvá zvyčajne od 1-2 pracovné dni. Do schránky Vám príde oznámenie o uložení zásielky na pošte, prípadne Vám zásielku poštár prinesie so sebou. Svojou objednávkou sa zaväzujete zásielku prevziať v odbernej lehote, t.j. 10 dní. 

Ak Vám tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebolo doručené ani do 7 dní po našej e-mailovej správe o expedícii, kontaktujte prosím svoju dodávaciu poštu s podacím číslom Vašej zásielky a taktiež aj nás. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme e-mailom.

Packeta:

Dodanie cez Packetu trvá zvyčajne 1-2 pracovné dní a následne je uložená na výdajnom mieste kde ste si zvolili po dobu minimálne 3 dní. Na niektorých výdajných miestach je možná úhrada prípadnej dobierky aj pomocou platobnej karty o čom ste vopred informovaný zo strany Packety a to SMS a e-malom. 

 

 

Dodacie lehoty
 

Dodacia lehota je uvedená pri každom tovare osobitne a znamená, do koľkých pracovných dní zvyčajne daný tovar odosielame (odovzdávame balík pošte, kuriérovi). Keďže všetok tovar v ponuke máme momentálne skladom, dĺžka dodacej lehoty sa zvyčajne pohybuje od 24 hodín do 2 pracovných dní. Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň do 12tej hod. Zásielky objednané po 12tej hodine môžu byť odoslané až na ďalší pracovný deň.

 

Záručná doba 

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Pruzinky.sk ručí zákazníkovi za:
1. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
2. dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
3. dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke
4. priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak

Pruzinky.sk nenesie zodpovednosť za:
1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
2. oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
3. poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

 

Stornovanie objednávky  

Ak si prajete Vašu objednávku zrušiť, čo najskôr nás prosím kontaktujte e-mailom na pruzinky@gmail.com alebo telefonicky (kontakty) a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 7 dní na účet, z ktorého ste objednávku zaplatili. 

 

Vrátenie alebo výmena tovaru, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

Všetok tovar* zakúpený v internetovom obchode Pruzinky.sk môžete bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Tovar je potrebné do uvedenej lehoty doručiť na našu adresu spolu s krátkou žiadosťou a číslom objednávky, prípadne kópiou faktúry. Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.).  Vrátený tovar musí byť nepoužívaný, nepoškodený, so štítkami a v pôvodnom balení, v ktorom bol dodaný. Suma za vrátený tovar Vám bude odoslaná najneskôr do 14 dní na bankový účet alebo poštovou poukážkou na adresu.  Ak si tovar prajete vymeniť za iný, nevyhovujúci nám zašlite späť na adresu: Patrik Križanovič - NAPA. , Spojná 1, Dunajská Lužná, 900 42 spolu s informáciou, o ktorý tovar máte záujem. K výmene je dopočítaná cena poštovného podľa cenníka platného aj pre objednávanie tovaru. 

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy do 14dní

 

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

Vyplňte formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý ste obdržali v potvrdzujúcom emaily o prijatí objednávky a zašlite ho elektronicky, alebo poštou na naše kontaktné adresy.
-tovar a príslušenstvo musia byť nepoškodené
-tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)
-zašlite spolu s tovarom aj doklad o kúpe (faktúra) a číslo Vášho účtu, na ktorý má byť prevedená platba.
Tovar vo vlastnom záujme pošlite doporučene a poistený, prípadne vracajte osobne nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Doporučene neznamená na dobierku - tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

Podľa § 9 ods. 1 a § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o Ochrane spotrebiteľa a pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku bude spotrebiteľovi do 14 dní od dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátené všetky platby , ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou , vrátane nákladov na dopravu.

Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na pruzinky@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.


Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.


Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Reklamácia 

Zásielku si vždy pri preberaní na pošte alebo od špedičnej firmy skontrolujte. Ak je balík poškodený, skontrolujte za prítomnosti prepravcu jeho stav a obsah podľa priloženej faktúry. V tomto prípade za poškodenie obsahu zásielky zodpovedá prepravca.

Ak zásielka bola v poriadku a na dodanom tovare sa počas záručnej doby vyskytnú poruchy, závady, chyby, vyplňte v časti REKLÁMACIE (v hornej časti eshopu) online formulár, vypíšte ho , vytlačte ho a reklamovanú zásielku s priloženým vyplneným formulárom doručte buď :

 

a) doporučene poštou na adresu (nie na dobierku) : Patrik Križanovč - NAPA.  Spojná 1, Dunajská Lužná, 900 42.


NEZABUDNITE ! :
1) pribaliť vypísaný reklamačný formulár
2) pribaliť všetko príslušenstvo, ktoré bolo dodané spolu s tovarom


Vaša reklamácia bude vybavená maximálne čo najskôr, maximálne do 30 kalendárnych dní od doručenia reklamovaného tovaru. O vybavení reklamácie budete informovaný prostredníctvom e-mailu. Po vybavení reklamácie Vám tovar zašleme na Vami zadanú adresu, prepravné k vám hradí predávajúci. V prípade neuznania reklamácie hradí prepravné zákazník formou dobierky.

 

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, používaním v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.

 

Záverečné ustanovenia 

Tieto Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho (www.pruzinky.sk) v deň odoslania elektronickej objednávky, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté iné. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako i v daný deň platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane príp. expedičných a dopravných nákladov), uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebude dokázateľne dohodnuté iné.  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok. Akékoľvek otázky, nejasnosti a pripomienky Vám radi zodpovieme .

 

Ochrana osobných údajov

 

Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje kupujúceho v tomto rozsahu:
ak je kupujúci fyzickou osobou oznámi dodávateľovi krstné meno, priezvisko, e-mailovú adresu, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo; ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom oznámi dodávateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby dodávateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti dodávateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje dodávateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania dodávateľovi a údaje budú následne vymazané.
Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.pruzinky.sk
Dodávateľ sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených dodávateľom. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené ani poskytnuté tretej strane.
Internetový obchod www.pruzinky.sk  si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Uvedením  a  poskytnutím  osobných  údajov  v  rozsahu  meno,  priezvisko, adresa  trvalého bydliska a telefonický kontakt udeľuje kupujúci predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho  osobných údajov pre účely akceptácie a vybavenia objednávky, vyúčtovania kúpnej ceny za tovar a pre reklamné a propagačné účely predávajúceho (zasielanie reklamných ponúk Zákazníkovi).

Kupujúci má právo na likvidáciu svojich údajov, žiadosť je potrebné zaslať písomne na adresu prevádzkovateľa. Ďalej má právo nedostávať reklamné emaily prevádzkovateľa, právo odmietnuť je možné písomne na adrese prevádzkovateľa, prípadne v informačnom emaile, kde je možnosť odhlásiť sa z prijímania týchto správ. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje kupujúceho budú použité v súlade so  zákonom č. 122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov.  Kupujúci  zodpovedá za správnosť, pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť poskytnutých osobných údajov. Práva kupujúceho ako dotknutej osoby sú uvedené v zákone č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento súhlas na spracovanie osobných údajov poskytujete na dobu neurčitú, pričom ste oprávnený tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať na adrese dodávateľa a spracovateľa osobných údajov.

 

Aktualizované 6.1.2023

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK.