Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti pruzinky.sk a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti pruzinky.sk je pri jeho dodaní kupujúcemu vygenerovaná faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
* či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).


Pred reklamáciou alebo vrátením je zákazník povinný nás o tejto skutočnosti informovať vopred a to formou e-mailu. 
Následne reklamovaný tovar je kupujúci povinný vrátiť na nižšie uvedenej adrese a to zaslaním:

Podaj cez reklamačného asistenta Packeta ID vrátenia je na vyžiadanie - (zásielka nám bude automaticky vrátená, Vám nevznikajú žiadne náklady spojené s vrátením)

Zaslanie doporučene cez Slovenskú poštu (nie dobierka) na adresu Patrik Križanovič - NAPA, Spojná 1, Dunajská Lužná, 900 42

Vybavenie reklamácie zvyčajne trvá do 7 dní.